Patienter

Alla kan, under en kortare eller längre period i livet, ha behov av fysioterapi eller ortopedisk manuell terapi. Behovet kan orsakas av olika besvär med rörelseapparaten eller stödjeorganen. Anledningen till detta kan vara olika, allt från åldringsprocessen till påföljd för sjukdom, olycka, graviditet med mera.

Smärta eller begränsningar i kroppen

Alla, oavsett ålder eller funktionshinder, som har fått besvär med rörelse- eller stödjeorganen kan söka sig till en fysioterapeut. I fall man har besvär med musklerna, lederna, skelettet och nerverna kan fysioterapeuten efter undersökning bedöma vad orsaken är och sedan behandla patienten.

Utstrålningar, domningar eller långvariga besvär

I de fallen där besvär med rörelsesystemet är antingen mycket akuta eller, tvärtom, mycket långvariga kan fysioterapeuten välja att använda sig av kunskaperna efter sin specialisering inom ortopedisk manuell terapi. Detta sker oftast särskilt i fall där patienten:

  • upplever utstrålningar av smärtor (i huvud, ben eller armar) eller domningar i ben/ armar
  • misstänker att en kota har kommit snett eller en nerv har kommit i kläm
  • haft svårt att tyda besväret och besväret är långvarigt

Exempel på åkommor/besvär/patientgrupper

  • (akuta) besvär eller åkommor, så som sendrag i vaden, svullna ben, ryggskott, domningar, musarm, nackspärr, med mera
  • (kroniska) sjukdom eller syndrom, så som MS, reumatism, stroke, KOL, fibromyalgi, migrän mm
  • idrottare med idrottsskada eller kroniska besvär
  • barn med motoriska utvecklings- eller koncentrationsproblem

När FysioFokus och när offentlig fysioterapi?

Sedan januari 2024 jobbar FysioFokus inte längre med ett avtal med VGregion. Detta innebär att patienterna står själva för behandlingsavgiften framöver.

När man har åkommor där man ska rehabilitera sig för en längre tid, brukar vi rekommendera att man söker sig till fysioterapeuterna inom offentliga vårdmottagningar för att minska på den ekonomiska bördan. Då kan man tänka sig rehabilitering inför eller efter protesoperation, med artros, efter stroke mm. Till just sådana rehabiliteringstrajekt i synnerhet är fysioterapeuten utbildad och bör hen ha gedigna kunskaper.

Däremot finns det relativt få fysioterapeuter som också har specialiseringen ortopedisk manuell terapi. Så har man långvariga, diffusa besvär utan ordentlig diagnos eller har man akuta besvär där man har svårt röra på sig, har man känslan att en nerv har kommit ikläm, känner man att smärtan strålar ut till olika delar av kroppen, upplever man spänningshuvudvärk och vissa typer av migrän, då har en ortopedisk manuell terapeut väsentligt fler kunskaper för att kunna hjälpa än en fysioterapeut, både när det gäller diagnotiseringen och behandlingen. I sådana fall kan det löna sig att lägga ut en privat avgift. En del av dessa åkommor löser sig oftast med en till tre behandlingar.