FysioFokus

VadIdeologiSamverkan

Om FysioFokus

Privat vårdföretag

FysioFokus Mellerud AB är ett privat vårdföretag, som öppnade porten januari 2012.

Del av hälso- och sjukvårdssystemet

FysioFokus har under alla år haft ett avtal med Västra Götalandsregion, dock per 1 januari 2024 har FysioFokus sagt upp det avtalet. FysioFokus jobbar fortfarande endast med legitimerad personal som kan remittera till distriktsläkarna.

Försäkringsbolag

Mer eller mindre alla (större) svenska försäkringsbolag har under åren sökt ett samarbete med FysioFokus. Därmed kan försäkringsbolagens kunder välja att få sin fysioterapeutiska behandling hos FysioFokus. Bortsett från en eventuell självrisk, hanterar FysioFokus den ekonomiska avhandling direkt med försäkringsbolaget i fråga.

Finansiell-ekonomisk information

FysLogga Allabolag.seioFokus är ett aktiebolag och har organisationsnummer 556869-7709. För mer ekonomiska detaljer, klicka gärna på Allabolag.se.

 

FysioFokus ideologi omkring terapi

Ideologin inom FysioFokus är att terapeuten och patienten ingår ett samarbete för att patienten ska bli frisk igen eller optimalt bibehålla fysiska förmågor.

Terapeuten har ett ansvar att upplysa patienten om kroppen och hälsan och hjälpa denne förstå dess vanor och hur det påverkar hälsa och kropp. Dessutom ska den behandla patienten samt träna med denne för att den ska kunna hämta sig efter skada eller operation, bryta mönster efter felanvändning av kroppen, rehabilitera sig efter sjukdom eller på grund av kronisk sjukdom eller/ och lära sig använda kroppen på bästa sätt och få förbättrad livskvalité.

Men till slut är det patienten som är ansvarig för sin egen hälsa och uppmuntras att ta det ansvaret aktivt: att hjälpa terapeuten att fastställa rimliga mål, att ta sin träning och sina övningar på allvar och att fortsätta behandlingen tills bästa resultatet har nåtts. Dessutom erbjuds patienten att ifrågasätta om behandlingen inte känns bra och att komma med båda positiv kritik och goda förslag angående behandlingen.

Behandlingarna och träningarna planeras alltså tillsammans för att effektivt nå ett långsiktigt resultat.