FysioFokus

VadIdeologiSamverkan

Om FysioFokus

Privat vårdföretag

FysioFokus Mellerud AB är ett privat vårdföretag, som öppnade porten januari 2012.

Del av hälso- och sjukvårdssystemet

FysioFokus har under alla år haft ett avtal med Västra Götalandsregion och ingår därmed i det svenska hälso- och sjukvårdssystemet. På grund av detta kan alla söka sig till FysioFokus och betalar man endast en patientavgift till behandlingarna. Man kan dock även söka sig hit som privat person eller via ett försäkringsbolag. Vi samarbetar med de flesta av dem.

Finansiell-ekonomisk information

FysLogga Allabolag.seioFokus är ett aktiebolag och har organisationsnummer 556869-7709. För mer ekonomiska detaljer, klicka gärna på Allabolag.se.

 

FysioFokus ideologi omkring terapi

Ideologin inom FysioFokus är att terapeuten och patienten ingår ett samarbete för att patienten ska bli frisk igen eller optimalt bibehålla fysiska förmågor.

Terapeuten har ett ansvar att upplysa patienten om kroppen och hälsan och hjälpa denne förstå dess vanor och hur det påverkar hälsa och kropp. Dessutom ska den behandla patienten samt träna med denne för att den ska kunna hämta sig efter skada eller operation, bryta mönster efter felanvändning av kroppen, rehabilitera sig efter sjukdom eller på grund av kronisk sjukdom eller/ och lära sig använda kroppen på bästa sätt och få förbättrad livskvalité.

Men till slut är det patienten som är ansvarig för sin egen hälsa och uppmuntras att ta det ansvaret aktivt: att hjälpa terapeuten att fastställa rimliga mål, att ta sin träning och sina övningar på allvar och att fortsätta behandlingen tills bästa resultatet har nåtts. Dessutom erbjuds patienten att ifrågasätta om behandlingen inte känns bra och att komma med båda positiv kritik och goda förslag angående behandlingen.

Behandlingarna och träningarna planeras alltså tillsammans för att effektivt nå ett långsiktigt resultat.

Vem samarbetar FysioFokus med?

Samordning omkring vård

FysioFokus samarbetar med bland andra följande mottagningar (klicka på mottagningarna för att komma till hemsidorna):

Lokal samverkan utanför vård och omsorg

FysioFokus finns i loLogga Rådahallenkaler i Rådahallen, Sport och Friskvårdscentret i Mellerud. I Logga SunlikeRådahallen finns det fler företag under samma tak som jobbar med idrott, hälsa och friskvård som kompletterar varandra. I Rådahallen finns dessutom en simhall med rehabbassäng, som används av FysioFokus till vattenterapi.

Samverkan med (hög)skolor och universiteter

FysioFokus har haft praktiserande elever och studenter från nedanstående utbildningsinstitut. Vissa institut så som Sahlgrenska Akademin från Göteborgs Universitet och det nederländska Hanze University of Applied Sciences har även ett strategiskt samarbete de emellan.

Logga Göteborgs Universitet          Logga Lund          Logga Dahöstiernska          image001      Logga Hogeschool Utrecht