Remissfritt

Raka vägen till fysioterapeuten!

Sedan 2011 kan alla söka sig till en fysioterapeut, med eller utan en läkarremiss.

En på tio patienter söker sig till en allmänläkare för problem med rörelse- eller stödjeorganen. Utav dem hänvisas en mycket stor del direkt till fysioterapeuten. Det besparar patienten tid och besvär, allmänläkarna tidbelastning och hälsosystemet mycket pengar nu att patienterna får söka sig raka vägen tillremissfritt fysioterapeuten.

Klicka gärna på loggan remissfritt för mer information.

Det görs en utförlig undersökning vid första besöket. Ett mål med undersökningen är att utesluta problem som ligger utanför rörelse- eller stödjeorganen (fysioterapeutens specialistområde). Detta är något som fysioterapeuten är noggrann med vid varje patient, men ännu mer vaksam på när det gäller patienter som kommer utan remiss. Om terapeuten förmodar att problemet ligger utanför rörelseapparaten hänvisas patienten först till en allmänläkare efter första undersökningen innan en fysioterapeutisk behandling påbörjas.

Remiss eller ej, om patienten så önskar, samarbetar fysioterapeuten gärna med patientens läkare.