Jobba hos oss

Intresserat i att jobba hos FysioFokus?

FysioFokus jobbar på ett avtal inom ramen av Nationella Taxan/ LOF. Det innebär att endast en fysioterapeut (innehavaren av avtalet) får behandla patienter mot offentlig ersättning från VGregion.

FysioFokus har dock en stor patientkrets som överstiger det antalet behandlingar som vår fysioterapeut ensamt kan ta hand om. Därför finns det utrymme för fler terapeut(er) att etablera sig inom FysioFokus med ett eget avtal inom ramen av Nationella Taxan/ LOF.

Vid allvarligt intresse, kan den som är intresserad ta kontakt med oss.