Behandlingar

FysioterapiOrtopedisk Manuell Terapi

Fysioterapi

Fysioterapi riktar sig till människor som har en sjukdom, en åkomma eller ett besvär som påverkar rörelse- eller stödjeorganen, dvs. muskler, leder, skelett eller nerver. Fysioterapi kallades tidigare sjukgymnastik.

Fysioterapeuten utför alltid först en fysioterapeutisk undersökning för att kunna ställa en diagnos (oavsett om man kommer med eller utan läkarremiss) och för att kunna ställa behandlingsmål. Eftersom rörelse är det centrala temat, består en del av behandlingarna av någon sorts av träning. Det kan vara funktions- och aktivitetsträning, anpassad fysisk träning,  träning av kropps- och rörelsemedvetande, uthållighetsträning, styrketräning, balansträning, vattenterapi, med mera. Behandlingarna kan även bestå av:

  • vidare undersökning
  • rådgivning (om kroppen, men även om bostad eller arbetsplats i förhållande till kroppen/ besväret)
  • olika typ av massage, bindvävsmassage, lymfdränage
  • laser, tejpning och andra smärtlindrande metoder

Det görs alltid en utvärdering, även om behandlingsperioden bara består av en enda behandling. I så fall räcker oftast en enkel slutsats. Men desto längre behandlingsperioden, desto fler utvärderingstillfälle.

De individuella fysioterapeutiska behandlingarna tar 25 minuter. Behandlingarna kan äga rum i behandlingsrummet, i rehabsalen, i gymmet eller i rehabbassängen. Olika typ av träning kan ske individuellt eller i grupp.

Mer om fysioterapi kan man läsa på Fysioterapeuternas hemsida, Professions- och Fackförbundet för Sveriges Fysioterapeuter.

Ortopedisk Manuell Terapi (OMT)

OMT riktar sig till människor för handhavande av akuta och långvariga smärtproblem, funktionsstörningar, skador och sjukdomar i det neuro-muskulo-skelettala (rörelse-) systemet. OMT är ett specialistområde inom fysioterapi som diagnostiserar och behandlar åkommor omkring begränsningar i rörelseförmågan av lederna och påverkan av dessa begränsningar på nervsystemet och organ.

Det gäller alla lederna i hela kroppen, så som lederna mellan kotorna i nacke och rygg eller övriga lederna i bålen, men även lederna i armar och ben. Populärt kallas den typiska OMT-behandlingsmetoden för att ”kotknäcka”. I verkligheten knäcks inga ben, utom mobiliseras och manipuleras lederna mellan benen så att rörelseförmågan förbättras och medföljande smärtan minskas eller helst försvinner.

OMT kombineras med effektiva fysioterapeutiska träningsmetoder för att förebygga eller minska risken för att besvären återkommer och även för att förekomma ett långvarigt, strukturellt, intensivt behov av OMT-behandlingar.