Avgifter och priser

Patientavgifter – till terapier

FysioFokus jobbar under ett avtal med Västra Götalandsregionen inom ramen av LOF (Lagen om Fysioterapi) och ingår därför i det svenska hälso- och sjukvårdssystemet. Det betyder att patienterna betalar inte själva behandlingarna, utan behandlingarna bekostas av Västra Götalandsregionen.

Däremot är alla skyldiga att bidra i kostnaderna med ett eget bidag på maximalt 1 150 kronor om året. Det egna bidraget delas upp i mindre patientavgifter per besök hos olika vårdgivare, till exempel fysioterapeuter och läkare. Varje patientavgift registreras i e-Frikortswebben. Når man 1 150 kronor i patientavgift innan 12 månader har gått sedan första patientavgiften, får man ett frikort och då gäller högkostnadsskyddet till resten av 12-månadersperioden.

Följande patientavgifter gäller hos FysioFokus:

  • Avgift per enskild behandling/ träning: 100 kronor
  • Avgift per gruppträning: 50 kronor
  • Tillägg för hembesök: 100 kronor (200 kronor sammanlagt)
  • Rehab för barn och ungdomar till och med 19 år är avgiftsfri, samt för personer som har fyllt 85

Följande återbudsregler gäller hos FysioFokus:

  • Återbud måste officiellt lämnas minst 24 timmar innan tidsbeställda besöket, fast FysioFokus godtar avgiftsfria återbud senast kvällen innan om lämnats via telefonsvararen eller vanligt mejl
  • Uteblivit besök eller tidsbeställt besök utan lägligt återbud debiteras med 100 kronor, vilket inte räknas in i det egna bidraget inför frikortet. OBS! detta gäller även för barn/ innehavare av frikort

Mer Logga 1177utförlig information om patientavgifter inom Västra Götaland finns på 1177 Vårdguiden.

Priser – till friskvård

Träningskort:

Månadskort: 150 kronor/ månad

Avgiften anpassas om FysioFokus har stängt för lov under månaden längre än en vecka.

OBS! Det gäller självständig träning.  Terapeuten kan konsulteras medicinskt om träningen eller övningarna. Till individuell bedömning ska det bokas tid.

Det är möjligt att betala för träningskort via epassi.